Održano predavanje za doktore u Domu zdravlja Tešanj

Održano predavanje za doktore u Domu zdravlja Tešanj

Dana 20.12.2016.godine (utorak), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, održano je predavanje:”Benefiti NovoMIX 30 FlexPen vs. humani inzulin u terapiji dijabetesa 2″.

Temu je predstavio dr. Amir Dujsić, spec.interne medicine,a predavanje je namijenjeno svim doktorima u Domu zdravlja Tešanj. 

Predavanje je podržala i globalna farmaceutska kompanija, “Novo nordisk”, koja ima 90 godina iskustva u inovaciji i vodeća je u liječenju bolesti dijabetesa.

Kako navodi dr. Dujsić, cilj ovog predavanja je prezentacija prednosti inzulina NovoMIX 30 u odnosu na humane premix inzuline, ali i ukazati na veliki broj pacijenata, koji boluju od dijabetesa, ali se redovno ne javljaju na kontrole. Doktor je istaknuo potrebu ažuriranja baze dijabetičara i njihovog pravovremenog  informisanja o novitetima sa farmaceutskog tržišta. 

Share: