Sastanak sa Savjetima MZ N. Miljanovci i Miljanovci – Lončari

Sastanak sa Savjetima MZ N. Miljanovci i Miljanovci – Lončari

Danas su (20.01.2017.godine), JZU Dom zdravlja Tešanj posjetili predstavnici Savjeta MZ-a Novi Miljanovci i Miljanovci – Lončari. Povod posjete je informisanje o aktuelnoj situaciji i stanju primarne zdravstvene zaštite na području mjesnih zajednica, te poboljšanje saradnje Savjeta sa menadžmentom JZU Dom zdravlja Tešanj.

Tokom sastanka, izneseno je nekoliko značajnih i korisnih prijedloga uzajamne saradnje, a sve  u cilju osiguravanja kvalitetnije i efikasnije zdravstvene usluge na ovom području.

Nakon što se zahvalio gostima na dolasku, direktor Mudrov je rekao: “Oduvijek smo imali dobru saradnju sa rukovodstvima MZ Novi Miljanovci i Miljanovci – Lončari, i izuzetno mi je drago što ćemo sarađivati i u budućnosti. Definisali smo nekoliko zajedničkih aktivnosti u narednom periodu, koje će biti od velikog značaja za mještane i našu ustanovu.” 

Share: