Izvještaj SHMP za dan 27.02.2017.godine

Izvještaj SHMP za dan 27.02.2017.godine

Dana 27.02.2017.godine, Služba hitne medicinske pomoći (SHMP) JZU Dom zdravlja Tešanj je zabilježila 77 pregleda, od kojih 53 u noćnoj  i 24 u dnevnoj smjeni.

12 pacijenata je upućeno u druge zdravstvene ustanove, dok je 65 pacijenata uslugu zdravstvenu uslugu ostvarilo u službama JZU Dom zdravlja Tešanj.

 

Detaljniji prikaz Izvještaja:

 

DNEVNA SMJENA                                                                            

 • Ukupno: 24                                                                                        
 • Upućeno u druge ustanove: 2                                                              
 • Pedijatrija: 1                                                                                        
 • Internistička ambulanta: 1                                                                  
 • Hirurgija: 2                                                                                        
 • Ginekologija: 1                                                                                                                                                                    
 • Izlazak na teren: 1                                                                              
 • Ozljedni list: 1                                                                                  
 • KB Zenica: 1 

 

NOĆNA SMJENA:

 • Ukupno: 53
 • Upućeno u druge ustanove: 10
 • Pedijatrija: 1
 • Internistički odjel: 2
 • Hirurgija: 6
 • Ginekologija: 1
 • Teren: 1
 • Ozljedni list. 1

 

 

Share: