“Krka” održala radionice u JZU Dom zdravlja Tešanj

“Krka” održala radionice u JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 28.03.2017.godine (utorak), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, Predstavništvo “Krke” u BIH je održala tri radionice:

 

  1. tema: “Valsacor/Valsacombi -moderna, klinički potvrđena zaštita sa HT pacijente” – predavač: dr. Amir Dujsić, spec.interne medicine i rukovodilac Internističke ambulante JZU Dom zdravlja Tešanj
  2. tema: “Atoris i Roswera – kreiraju budućnost pacijenata sa hiperlipidemijom”. predavač: dr. Azra Ibrahimović, spec.porodične medicine i rukovodilac odsjeka Ambulante porodične medicine JZU Dom zdravlja Tešanj, i
  3. tema: “Krka – pouzdan partner u tretmanu KV bolesti”, predavač: Sandra Kamber – Karović, stručni saradnik u Predstavništvu “Krke” u BIH.

Predavanja su zajednički organizovala “Krka” i JZU Dom zdravlja Tešanj, kako bi doprinijeli primarnoj i sekundarnoj prevenciji KVB u našoj zemlji,te očuvali zdravlje, zaštitili pacijente i razmijenili informacije o noviteta na farmaceutskom tržištu.

Share: