ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 osiguranje imovine

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 osiguranje imovine

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga-osiguranje imovine radnika, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ODLUKU. Odluku možete pogledati ovdje lot 1

Share: