ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. stav (1) i (3), te člana 21. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH” br. 39/14) i ponude broj: 166/20 od 20.04.2020. godine v.d. direktor donosi ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:ampulirani lijekovi24042020

Share: