Uručene zahvalnice JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović -Izo” Tešanj

Uručene zahvalnice JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović -Izo” Tešanj

Povodom 1. marta međunarodnog dana Civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite i Štab civilne zaštite općine Tešanj su uručili zahvalnice JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović -Izo” Tešanj za uloženi rad, zalaganje, ostvarene rezultate, uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Menadžment JZU Dom zdravlja”Izudin Mulabećirović -Izo” Tešanj se ovom prilikom zahvaljuje na ovakvom vidu priznanja.

Share: