Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama (Službeni list BH broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 66. stav.1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH broj 46/10), člana 19. i 22. Statuta JZU Doma zdravlja “ Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i Odluke Upravnog odbora JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj broj 3346 /21 od 21.09.2021.godine, raspisuje K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora. Konkurs možete pogledati ovdje Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Share: