O G L A S za dodjelu specijalizacije

O G L A S za dodjelu specijalizacije

Na osnovu Plana odobrenih specijalizacija i člana 24. Statuta JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj i Odluke o raspisivanju oglasa za dodjelu specijalizacije broj 03-05-6-836/22, v.d.direktor raspisuje O G L A S za dodjelu specijalizacije. Oglas možete pogledati ovdje:oglas-spec. fizikalna med. (1)

Share: