KOLEKTIV JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ JAČI ZA SPECIJALISTU KLINIČKE RADIOLOGIJE – Dr Damir Čamdžić postao specijalista kliničke radiologije

KOLEKTIV JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ JAČI ZA SPECIJALISTU KLINIČKE RADIOLOGIJE – Dr Damir Čamdžić postao specijalista kliničke radiologije

Dana 15.09.2022 godine uposlenik naše ustanove dr. Damir Čamdžić položio je specijalistički ispit iz kliničke radiologije u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje specijalista kliničke radiologije. Petogodišnji specijalistički staž je obavljao u UKC Sarajevo. Ovim je naša ustanova postala jača za svog specijalistu kliničke radiologije, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu naših pacijenata.
Damir Čamdžić je rođen u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio u Tešnju, a Medicinski fakultet u Tuzli. Uposlenik je Doma zdravlja Tešanj od 2014. godine, gdje je radio na poslovima doktora medicine u SHMP i Službi porodične medicine.

Share: