Održano predavanje za uposlenike JZU Dom zdravlja Tešanj

Održano predavanje za uposlenike JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 07.11.2022. godine u prostorijama JZU Dom zdravlja Tešanj održano je predavanje za zdravstvene radnike ustanove (medicinske sestre/tehničare, glavne sestre službi i spremačice). Tema predavanja je bila intrahospitalne infekcije (uvod, ciljevi sprečavanja i suzbijanja širenja infekcije, putevi prenošenja, te mjere za sprečavanje i suzbijanje širenja intrahospitalnih infekcija) kao i uloga medicinske sestre/ tehničara u sprečavanju nastanka i širenja intrahospitalnih infekcija u zdravstvenoj ustanovi. Predavač je bila Amila Ćosatović, dipl.san.ing.

Share: