JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Štampanog kancelarijskog materijala”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Sanitetskog vozila”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka o

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Laboratorijski reagensi i potrošni materijal”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Pelet”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka o izboru-Pelet

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Materijal za održavanje čistoće”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Osiguranja imovine, uposlenika i vozila”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1, 2 i 3

Na temelju člana 65.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Kancelarijski materijal”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

Odluka o dodjeli Ugovora za LOT 2

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku dodjele Ugovora usluga iz Anexa II Zakona o Javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH br: 2/23) Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-13-13-279-4/24 od 23.02.2024. godine, v.d.direktor donosi ОDLUKU o dodjeli Ugovora za LOT 2. Odluku možete pogledati ovdje:

Opširnije

Odluka o poništavanju postupka JN za LOT 1

Na temelju člana 69. stav (2) tačka (b), Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), u postupku javne nabavke usluga iz Anexa II, nabavka “Nabavka usluga za mikrobiološke analize i sanitarni nadzor” po Obavještenju o nabavci br: 427-9-2-3-22-15/23 na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor donosi

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN “Potrošni medicinski materijal” LOT 8

Na temelju člana 65.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Potrošni medicinski materijal”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije