OSNOVNE INFORMACIJE

JZU Dom zdravlja Tešanj je zdravstvena ustanova za pružanje medicinskih usluga iz primarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kontakt telefoni:
032/ 650-677
032 / 650-303

Radno vrijeme Službi:

 • Služba hitne medicinske pomoći svakim danom od 00,00 -24,00 sati
 • Higijensko epidemiološka služba, radnim danom od 07,00-13,30 sati
 • Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu radnim danom od 07,00-13,30 sati
 • Služba za RTG dijagnostiku radnim danom od 07,00-13,30 sati
 • Služba “Zdravstvena njega u kući” ,svakim danom osim nedjelje od 07,00-13:30 sati
 • Ostale službe Doma zdravlja Tešanj rade svakim radnim danom od 07,00-15,00 sati

Prilikom dolaska u Dom zdravlja Tešanj radi zdravstvenog pregleda ili pretraga, potrebno je imati uredno ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu. Za pregled kod specijaliste potrebna je i uputnica specijalisti, kao i ostala prateća medicinska dokumentacija.

Prednost imaju RVI i članovi porodica šehida i poginulih boraca.

Pacijenti koji nemaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu, snosit će sve troškove u skladu sa cjenovnikom zdravstvenih usluga u punom iznosu.

Služba porodične medicine
Reformom zdravstvene zaštite i implementacijom projekta porodične medicine formirana je Služba porodične medicine.Tim porodične medicine je mjesto prvog kontakta pacijenata sa sistemom zdravstvene zaštite.

 • Obaveza pacijenata je da bude registirovani u timu ambulante porodične medicine koja je najbliža mjestu stanovanja.
 • Pacijenti koji nisu ranije registrirani trebaju se javiti u ambulantu porodične medicine koja je najbliža mjestu njihovog stanovanja. Porodična sestra će izvršiti registraciju, otvoriti zdravstveni karton i proslijediti pacijenta do doktora porodične medicine ako je pacijentu potreban pregled.
 • Da bi porodični doktor imao dovoljno vremena za kvalitetan pregled potrebno je telefonom zakazati termin pregleda i pridržavati se istog.
 • Prijem i trijažu poziva ili pacijenata vrši educirana medicinska sestra u saradnji sa doktorom
 • Putem telefona od porodičnog doktora ili educirane porodične sestre mogu se dobiti važna uputstva i savjeti.
 • Na osnovu procjene, porodični doktor može pacijenta uputiti na dalje dijagnostičke pretrage, liječenje i rehabilitaciju.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Za obavljanje laboratorijskih pretraga potrebno je imati uputnicu za laboratorij i ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

 • Prijem pacijenata se vrši u periodu od 07,00-08,30 sati
 • Nalazi laboratorijskih pretraga podižu se istog dana u periodu od 14,00-14,30 sati ili svaki naredni radni dan od 09,00-14,30 sati.
 • Prijem hitnih pacijenata za laboratorijske pretrage obavlja se tokom dana u periodu od 07,00-14,30 sati .

Dokumenti koji su potrebni za obavljanje pregleda kod specijaliste:

 • Uputnica specijalisti
 • Ovjerena zdravstvena knjižica i lična karta.
 • Zdravstvena dokumentacija o prethodnom liječenju (otpusnice, rtg snimci, nalaz UZ, laboratorijskih pretraga, i sl.)