Potpisani ugovori sa Ministarstvom zdravstva FBIH

Potpisani ugovori sa Ministarstvom zdravstva FBIH

U organizaciji Ministarstva zdravstva Zeničko dobojskog kantona dana 06.11.2013.godine , održan je sastanak sa direktorima domova zdravlja sa područja ZE-DO kantona.

Direktori 12 domova zdravlja su potpisali ugovor sa Federalnim ministarstvom zdravstva u prenosu donirane opreme u trajno vlasništvo.U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora u opremu i renoviranje više domova zdravlja na Kantonu uloženo je 4,5 miliona KM od strane federalnog i 400.000 KM od strane kantonalnog Ministarstva zdravstva.Potpisivanjem ugovora, oprema je postala vlasništvo zdravstvenih ustanova.

Predstavnik Ministarstva zdravstva Alija Grabovica je istakao značaj postavljanja inventurnog broja kada je u pitanju donirana oprema,jer će se na taj način onemogućiti prenošenje opreme iz pripadajuće ambulante.

Dr Vildana Doder pomoćnica federalnog Ministra zdravstva informisala je prisutne da će u narednom periodu otpočeti informatizacija domova zdravlja i ambulanti porodične medicine, što će donijeti velike uštede po svim osnovama ,kao i preciznije vođenje medicinske evidencije u radu sa pacijentima.

Direktor JZU Dom zdravlja Tešanj Hidajet dr Mudrov je potpisao ugovor o preuzimanju donirane opreme za ambulantu Šije i rekapitulaciju za ambulantu Kalošević i tom prilikom dao prijedllog da se u slijedećem krugu opremanja ambulanti porodične medicine uključi i ambulanta porodične medicine Miljanovci -Lončari.

Share: