JAVNE NABAVKE

ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na preporuku Komisije za JN, u postupku javne nabavke usluga „komunalne usluge“ po Obavještenju o nabavci br: 427-7-2-182-3-19/23 na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor donosi ОDLUKU o poništavanju

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 i LOT 6-potrošni medicinski materijal

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN potrošnog medicinskog materijala, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU

Opširnije

ОDLUKU o poništavanju LOT 1,2,4,6 u postupku JN potrošnog medicinskog materijala

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN ”potrošnog medicinskog materijala”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1,2,3 osiguranje imovine i radnika

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN usluga – osiguranje imovinei radnika i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1,2,3,4,5,6,7,8

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN ”potrošnog medicinskog materijala”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU

Opširnije

ОDLUKU o poništavanju postupka po provedenom Javnom pozivu za nabavku usluga iz Anex-a II

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku dodjele ugovora usluga iz Anexa II Zakona o Javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br:2/23), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br: 1199/23 od 13.03.2023. godine v.d. direktor donosi

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN ”nabavka uređaja za kalorijsku stimulaciju zrakom”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 03-05-6-204/21 od 20.12.2021., u postupku JN ”gorivo za motorna vozila”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije