JAVNE NABAVKE

ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 70. stav 1.stav 4. i stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“,br: 39/14),na preporuku Komisije za JN,u postupku javne nabavke roba„štampani kancelarijski materijal“Obavještenje o nabavci br.427-7-1-125-3-13/22,na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor donosi ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke. Odluku možete pogledati ovdje:Poništenje postupka01072022

Opširnije

ODLUKA o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba “nabavke lijekova” po obavještenju o nabavci br. 427-1-1-86-3-8/22, na osnovu člana 24. statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije

ODLUKA o poništenju postupka javne nabvke

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba “nabavke peleta” po obavještenju o nabavci br. 427-7-1-97-3-10/22, na osnovu člana 24. statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1 I LOT2

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke lijekova, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke lijekova, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i zaposlenika

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku br:03-05-6-2042/20 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke osiguranja imovine i lica, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje vozila

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku br:03-05-6-2042/20 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke osiguranja imovine i lica, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije