O nama

Dom zdravlja Tešanj osnovan je 30.10.1945.godine kao zdravstvena stanica. Zdravstvena stanica 1955. godine prerasta u Dom zdravlja, da bi se po izbijanju ratnih sukoba, od njega formirala Ratna bolnica. Završetkom rata iz Ratne bolnice izdvajaju se dvije zdravstvene ustanove Dom zdravlja i Opća bolnica.

JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović- Izo” Tešanj je osnovana 1996. godine odlukom Općinskog vijeća Tešanj. U toku 2012.godine, uskladila je organizacioni oblik sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH, te je preregistrovana u JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj. Ime je dobila po velikom narodnom heroju Izudinu Mulabećiroviću, koji je rođen 1921.godine u Tešnju. Osnovnu školu je završio u Tešnju, a Gimnaziju je pohađao u Sarajevu i Tuzli. Bio je dugogodišnji aktivista i član SKOJ-a, zbog čega je nailazio na raznorazne poteškoće. Nakon završetka srednje škole, upisao je Medicinski fakultet i nastavio učestovati u omladinskim akcijama i borbi za pravdu i poštenje. U toj borbi je i poginuo 1941.godine. Osnovna djelatnost ove ustanove je otkrivanje i liječenje bolesti i povreda, te briga o zdravlju stanovnika. Ustanova raspolaže sa savremeno opremljenim objektima u gradu Tešnju i mjesnim zajednicama općine. Trenutno upošljava 148 zaposlenika raspoređenih po 18 službi. Menadžement kontinuirano omogućava obavljanje pripravničkog rada, svi zaposlenici pohađaju seminare i razna predavanja, a redovno se vrši i interna edukacija kadra radi podizanja nivoa stručnosti i kvaliteta pružanja usluga.