SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Hitna medicinska pomoć podrazumijeva organizovanu, stručnu medicinsku pomoć na mjestu povređivanja odnosno naglo nastalog oboljenja, u toku transporta – do definitivnog zbrinjavanja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Služba za hitnu medicinsku pomoć (SHMP) radi od 0 do 24 sata, neprekidno svakog dana u godini. Prijem i registracija poziva na hitnu medicinsku pomoć vrši se na telefonskim brojevima:124 i 032/650-102, a prijem povrijeđenog odnosno oboljelog vrši se i u Službi za hitnu medicinsku pomoć.

Ustanova neprestano radi na educiranju i stalnom usavršavanju kadrova svih profila, te obezbjeđivanju najkvalitetnije medicinske opreme. U toku protekle godine, obezbijeđeno je nekoliko donacija medicinske opreme, a značajan dio je obezbijeđen iz vlastitih financijskih sredstava. Sva oprema je certificirana i ispunjava sve zakonske i upotrebne uslove. Zaposlenici SHMP- a kontinuirano rade na obučavanju javnosti u pružanju mjera osnovne životne podrške na mjestu incidenta, te edukaciji o što  bržem prepoznavanju simptoma kritično oboljelih i  pružanju osnovnih mjera prve pomoći do dolaska stručne ekipe. SHMP raspolaže sa posebnim planom za rad u slučaju vanrednih situacija, masovnih nesreća i epidemija teških zaraznih bolesti većih razmjera.

Ova služba obavlja i sanitetsko obezbjeđenje  na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gdje se očekuje koncentracija velikog broja ljudi.

Služba ima dobru saradnju sa svim relevantnim stručnim službama, kao što su MUP, Vatrogasna jedinica i Crveni križ/krst.