SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I OMLADINE

Služba za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Doma zdravlja Tešanj djeluje već 40 godina i kontinuirano je pod nadzorom specijaliste pedijatra. Prvi specijalista pedijatar bio je iz Novog Sada (Srbija) koji je radio nekoliko godina dok ustanova nije počela školovati svoje doktore. Već 1986. godine ova služba je imala tri educirana pedijatra, a 1990.godine, četiri pedijatra i jednog specijalistu školske medicine.

Ova služba je podijeljena na:

• Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske djece

• Dispanzer za zdravstvenu zaštitu školske djece

• Savjetovalište za zdravu djecu

• Vakcinacija

Odjeli nude sljedeće zdravstvene usluge: specijalistički pregledi novorođenčadi, dojenčadi, redovni pregledi djece svih uzrasta, vakcinancija, redovni sistematski pregledi, intervencija (previjanje, inhalacija, davanje intamuskularnih, intravenoznih i subkutnih injekcija, EKG, i drugo)

Od nedavno dio službe je postao i Centar za rani rast i razvoj, koji na profesionalan, efikasan i kvalitetan način nastoji biti u službi zdravlja najmlađih, te konstantno pomagati i podržavati roditelje u svakodnevnim aktivnostima.

Upravo zbog svojih ciljeva, protekle sedmice su kreirali i distribuirali Mapu tipičnog razvoja u ranom djetinjstvu, koja je namijenjena za roditelje djece uzrasta od 0-5 godina. Ova mapa ima za cilj da olakša praćenje razvoja djeteta. Ukoliko dijete pokazuje znakove zaostatka u razvoju, veoma je značajna rana intervencija. Zajedničkim aktivnostima i saradnjom osoblja i roditelja, te kroz različite programe rane intervencije nastoji se pomoći djetetu da razvije vještine u kojima zaostaje za svojim vršnjacima.

Cjelokupno osoblje posjeduje najveća znanja i kompetencije u radu s djecom, a sve usluge prate najveće standarde i indikatore kvalitete.

Rukovodilac službe je dr. Mersiha Fejzić (specijalista pedijatar), a u timu se nalaze i: Zehra Mulalić (medicinska sestra), Željka Hundur (medicinska sestra).