CBR ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Fizikalna medicina je savremena grana medicine koja u liječenju podrazumijeva primjenu fizikalnih agenasa i pokreta u cilju povratka oboljelog ili povrijeđenog u normalan život.

Služba obavlja preventivni pregled djece po uputi pedijatra u prvom mjesecu života, preventivni pregled u 6-7. godini života i pred polazak u školu.

Fizikalna terapija se obezbjeđuje kroz sljedeće terapijske procedure:

 • Elektroterapija
 • Magnetoterapija
 • Ultrazvučna terapija
 • Manuelna masaža
 • Termo terapija
 • Fototerapija
 • Kineziterapija

 

Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  pri JZU Doma zdravlja Tešanj, je osnovan 1998.godine. Cjelokupan tim raspolaže sa 2 doktora specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, 3 diplomirana fizioterapeuta , 3 fizioterapeuta i 2 medicinske sestre. Rukovodilac službe je dr. Doma Petrović, a glavna sestra službe Edita Zaimović

 

 

Služba nudi različite usluge:

 •  Liječenje i zbrinjavanje reumatskih oboljenja (degenerativna, zapaljenska i vanzglobni reumatizam)
 •  Liječenje ii zbrinjavanje oboljenja perifernog i centralnog nervnog sistema;
 • Stanja poslije povreda lokomotornog aparata
 • Zajedno sa pedijatrima, Služba radi na prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i praćenju djece sa deformitetima kičmenog stupa, grudnog koša i stopala.

 

Stučni tim službe koristi  različite oblike fizikalnih agenasa (termo, krio, elektro, UZ, kineziterapija). Pored toga, omogućavaju i rehabilitaciju cerebralno oboljele djece po Bobath i Vojta konceptu. Usluge službe koriste pacijenti sa više općina: Tešanj, Doboj-jug, Usora, Maglaj, Teslić i Doboj. Stručni tim dnevno izvrši oko 40 pregleda i 90 terapija, a na godišnjem nivou oko 20.000 pregleda i 40.000 fizikalnih terapija. Pacijenti se primaju bez zakazivanja, svaki radni dan od 07:00-15:00 sati.

Svi uposlenici kontinuirano prisustvuju različitim stručnim sastancima, kongresima i seminarima, kako bi osigurali najkvalitetnije liječenje i rehabilitaciju pacijenata.