SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU USTA I ZUBA

Stomatološka služba JZU Dom zdravlja Tešanj je jedna od najstarijih službi u ustanovi. Osnovana je još 1960.godine, a svoj rad je nastavila i u Ratnoj bolnici. Ova služba obavlja stomatološku djelatnost, koja podrazumijeva sistem društvenih, grupnih i individualnih mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja, sprečavanje oboljenja, rano otkrivanje oboljenja, liječenje i zdravstvenu njegu.

Stomatološka zaštita obuhvata:

  •  Očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja zuba i usti,
  •  Promociju zdravih stilova života koji posebno doprinose očuvanju i zaštiti oralnog zdravlja sa naglaskom na značaj oralnog ozdravlja u okviru cjelokupnog zdravstvenog stanja pojedinca,
  • Provođenje preventivnih programa stomatološke zaštite djece i omladine,
  • Sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje oboljenja zuba i usta,
  • Pravovremena dijagnostika, liječenje i rehabilitacija oboljenja, te
  • Savjetovanje i prevencija.

U Domu zdravlja Tešanj, stomatološku djelatnost pružaju stomatološki radnici: 4 doktora stomatologije, 1 specijalista dječije i preventivne stomatologije i 3 stomatološke sestre primjenom savremenih postupaka postupaka i tehnologije.

Naime, stomatološka služba broji 5 timova, koji vode brigu o oko 10.000 pacijenata uzrasta od 0-19 godina. 

Rukovodilac Stomatološke službe je dr. Senaid Turkić. Pored dr. Turkića, u okviru ustanove rade:

1. Dr. Sabaheta Karahodžić- doktor stomatologije (Ambulanta Jelah)

2. Dr. Selma Spahić-Kalabić- doktor stomatologije  (Dom zdravlja Tešanj)

3. Dr. Sadik Begović – spec. ortodoncije

 

Fokus službe su djeca i omladina od 0-19 godina, kojoj je obezbijeđena besplatna stomatološka podrška. 

Menadžment ustanove vodi brigu o poboljšanju službe, te se konstantno vrše ulaganja u servisiranje opreme. Nedavno je kupljen dentalni rendgen aparat, koji je omogućio kvalitetniji i efikasniji rad službe.