SLUŽBA ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU I RTG

Služba ima 4 zaposlenika, od toga 2 uposlenika RTG službe i 2 uposlenika Službe za funkcionalnu dijagnostiku

U Službi za za funkcionalnu dijagnostiku možete obaviti sljedeće preglede:

  • sistematski pregled radnika i sportista
  • ljekarske preglede za vozača, nošenje oružja i posao
  • UZ dijagnostiku
  • Audiograme
  • ortoretere
  • EKG

Pacijenti koji obavljaju neki od navedenh pregleda dužni su  sa sobom donijeti Izvod iz medicinske dokumentacijje koji mogu uzeti kod svog porodičnog ljekara.

Ukoliko pacijent nema zdravstveni karton, pregled može obaviti na osnovu potvrde o neposjedovanju zdravstvenog kartona koji mogu dobiti kod tehničkog sekretara Doma zdravlja Tešanj

 

Kontakt telefon 032 / 650 -677