UPRAVNI ODBOR

Rješenjem Općinskog vijeća Tešanj 2014.godine,
imenovani su predsjednik i Članovi Upravnog odbora u Domu zdravlja Tešanj:

Predsjednik Upravnog odbora:
Nermin Kotorić

 

Član UO:
Dr. Galib Festa

 

Član UO:
Dr. Saliha Smailbegović