UPRAVNI ODBOR

Rješenjem Općinskog vijeća Tešanj 2020. godine
imenovani su predsjednik i Članovi Upravnog odbora u Domu zdravlja Tešanj:

Predsjednik Upravnog odbora:

Mirsad Hatibović

Član UO:
Armin Ćaro

 

Član UO:
Prim.dr. Enes Hundur