NOVOSTI

30. oktobar – dan Doma zdravlja Tešanj

Povodom 30. oktobra dana JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj svim uposlenicima naše ustanove upućujem najiskrenije čestitke uz zahvalnost za dosadašnji nesebični rad i želje za uspjeh u daljem radu. S poštovanjem VD DIREKTOR Dujsić dr. Amir Spec. interne medicine,subspec.kardiolog

Opširnije

Održano stručno predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije KRKA

Dana 24.10.2019.godine u Sali za predavanja naše ustanove održano je stručno predavanje u saradnji farmaceutske kompanije i Dom zdravlja Tešanj. U organizaciji farmaceutske kompanije Krka održano je predavanje na temu: “Vaskularna dob kao mjera zdravlja”. Predavač je bila ljekar Doma zdravlja Tešanj dr. Saliha Smailbegović, specijalista porodične medicine.

Opširnije

Održano stručno predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije KRKA

Dana 23.10.2019.godine u Sali za predavanja naše ustanove održano je stručno predavanje u saradnji farmaceutske kompanije i Dom zdravlja Tešanj. U organizaciji farmaceutske kompanije Krka održano je predavanje na temu: “30 godina Krke u gastroenterologiji”. Predavač je bio prim. mr.sc. dr. Haris Husremović, internista gastroenterohepatolog iz Kantonalne bolnice Zenica.

Opširnije

Održano stručno predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije KRKA

Dana 17.10.2019.godine u Sali za predavanja naše ustanove održano je stručno predavanje u saradnji farmaceutske kompanije i Dom zdravlja Tešanj. U organizaciji farmaceutske kompanije Krka održano je predavanje na temu “Liječenje demencije: da li činimo dovoljno”. Predavači su bili ljekari JZU Dom zdravlja Tešanj rukovodilac Centra za mentalno zdravlje dr. Suada Škapurević spec. neuropsihijatar i

Opširnije

Donirana invalidska kolica JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 09.10.2019. godine CBR za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju posjetio je gosp. Islam Dubravac i tom prilikom donirao 4 invalidska kolica. Invalidska kolica će se koristiti za potrebe CBR za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, kao i za ostale službe naše ustanove. Menadžment JZU Dom zdravlja Tešanj se zahvaljuje gosp. Dubravcu na ovoj vrijednoj donaciji, ističući

Opširnije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona, rad ugovornih porodičnih doktora u ambulanti PZU “Medicus” Jelah se nastavlja do 31.12.2019.godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i PZU “Medicus” Jelah na zajedničkom sastanku održanom 01.10.2019.godine u Tešnju su se obavezali da će u narednom period ispoštovati i provesti sve

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1176/19., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje Oglas za prijem u radni odnos. Oglas

Opširnije

OBAVIJEST za osiguranike sa područja općine Tešanj registrovane u timovima porodične medicine PZU Medicus Jelah

Odlukom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj 01-378823/19 I.M. od 09.09.2019 godine, JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj je obavješten da će preuzeti osiguranike koji su bili registrirani u timovima porodične medicine u PZU Medicus Jelah i da će im obezbjediti djelatnost iz oblasti porodične medicine počevši od 01.10.2019 godine. Na osnovu te odluke obavještavamo

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1134/19., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos. Oglas

Opširnije

Održano stručno predavanje u saradnji sa BH Centar za srce Tuzla

Dana 09.09.2019. godine u sali za sastanke JZU Dom zdravlja Tešanj u saradnji sa BH Centar za srce Tuzla održano je stručno predavanje za ljekare naše ustanove. Predavanje na temu ” Invazivne procedure u tretmanu poremećaja srčanog ritma – smjernice u selekciji pacijenata kojima je potreban elektrofiziološki tretman (RADIOFREKVENTNA-ABLACIJA)” održao je dr. Jasenko Radović.

Opširnije