Articles posted by Dom Zdravlja Tešanj

KOLEKTIV JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ JAČI ZA SPECIJALISTU PEDIJATRA

Dana 09.11.2022. godine uposlenica naše ustanove dr. Mirela Mulalić položila je specijalistički ispit iz pedijatrije u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje specijalista pedijatar. Petogodišnji specijalistički staž je obavljala u UKC Sarajevo. Ovim je naša ustanova postala jača za specijalistu pedijatra, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu

Opširnije

Čestitka povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Poštovani saradnici, partneri i korisnici naših usluga, Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine , u ime JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo“ Tešanj i u svoje lično ime, svim korisnicima naših usluga i građanima Općine Tešanj, upućujem iskrene čestitke uz želju da zajedničkim radom doprinesemo jačanju Bosne i Hercegovine. S poštovanjem VD

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” oprema za očnu ambulantu”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnikao radu (broj:926/26), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-2092/22., VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za

Opširnije

POZIV ZA DOSTAVLJENJE PONUDE

Poziv za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova u postupku javne nabavke radova “rekonstrukcija ambulante PM Kalošević”. Poziv možete pogledati ovdje:Poziv11112022

Opširnije

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br:39/14) “JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” objavljuje informaciju, u skladu sa članom 21. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama sljedećem ponuđaču biće upućen poziv za dostavljenje ponude: 1. “Nedjing” doo Tešanj. Informaciju možete pogledati ovdje:Pregovarački11112022

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” lijekova”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije