Articles posted by Dom Zdravlja Tešanj

ОDLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g,u postupku javne nabavke”nabavka štampanog kancelarijskog materijala”,na osnovu člana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU O izboru najpovoljnijeg ponuđača: Odluku

Opširnije

ODLUKA o poništenju postupka

Na temelju člana 69.stav (2) tačka a), člana 70. st. 4 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),vd direktor JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj donosi Odluku o poništenju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama za nabavku roba “brzi antigenski testovi”. Odluku možete pogledati ovdje: Odluka o izuzeću04062021

Opširnije

O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 10. stav 1.tačka b),člana 18.stav 2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),v.d.direktor JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj donosi O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama – brzi antigenski testovi na COVID-19. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukom broj:03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g., u postupku javne nabavke “nabavka novih motornih vozila”,na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg

Opširnije

OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici općine Tešanj da će se u subotu 29.05.2021. godine vršiti vakcinacija protiv COVID-19 u Domu zdravlja Tešanj. Hronični bolesnici, kao i osobe starije od 65 godine mogu se prijaviti na tel. broj 061/587-239 u peridu od 07-15 sati do petka 28.05.2021. godine radi određivanja termina vakcinacije i dobijanja informacija u vezi sa

Opširnije

Bajramska čestitka

Povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama svim saradnicima, korisnicima zdravstvenih usluga i sugrađanima islamske vjeroispovijesti u ime zaposlenika i u svoje lično ime , upućujem srdačne čestitke, sa željom da mubarek bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i rahatluku sa svojim porodicama, komšijama i prijateljima. v.d. direktor Dujsić dr Amir spec.interne medicine; subspec kardiolog

Opširnije

12. maj – Međunarodni dan sestrinstva

U zdravstvenom sistemu , sestrinstvo je neizostavno u lancu funkcionalne zdravstvene zaštite, kako pojedinca tako i cijele zajednice. Medicinske sestre – tehničari imaju neprocjenjiv potencijal da doprinesu boljem zdravlju stanovništva zahvaljujući svom broju, kapacitetu i direktnom pristupu pacijentima. Prisutni su u svim oblicima pružanja zdravstvene zaštite , od promocije zdravlja do prevencije bolesti, od dijagnoze

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-980/21., VD direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje O G L A S za prijem u

Opširnije

Čestitka povodom Vakrsa

Svim saradnicima, korisnicima zdravstevnih usluga i sugrađanima pravoslavne vjeroispovjesti Općine Tešanj želim uputiti iskrene čestitke povodom Vaskrsa, sa željom da im ovaj praznik donese mir, radost i blagostanje. S poštovanjem VD DIREKTOR Dujsic dr. Amir Spec. interne medicine Subspec. kardiolog

Opširnije

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku JN “potrošni medicinski materijal” po obavještenju o nabavci br. 427-7-1-52-3-6/21 i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije