Articles posted by Dom Zdravlja Tešanj

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 6,7 i 8

Na temelju člana 65.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Potrošni medicinski materijal”, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), člana 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 9/23) i Odluke v.d.direktora broj 14-30-2-326/24, VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje O G L A S za

Opširnije

Nabavka laboratorijske opreme

JU Dom zdravlja Tešanj opremila je Službu za laboratorijsku dijagnostiku sa novim biohemijskim aparatom i jednim mikroskopom. Također su kupljene i namjenske stolice za pacijente. Sredstva je obezbijedila Općina Tešanj i Dom zdravlja Tešanj. Na ovaj način poboljšano je pružanje laboratorijskih usluga.

Opširnije

Adaptacija ambulanti Porodične medicine u Jelahu i Kaloševiću

U toku prethodne godine u JU Dom zdravlja Tešanj je završena rekonstrukcija ambulante Porodične medicine u Kaloševiću. Tom prilikom adaptirani su krov, fasada i unutrašnje prostorije ambulante. U ambulanti Porodične medicine u Jelahu, urađena je sanacija krova i oluka, te uređenje unutrašnjih prostorija. Sredstva su obezbijedili Dom zdravlja Tešanj i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko –

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 65.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 4440/23 od 27.09.2023., u postupku JN ”Pogonsko gorivo”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

Čestitka za Božić

Povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića svim saradnicima, korisnicima zdravstvenih usluga i sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti u ime zaposlenika i u svoje lično ime , upućujem srdačne čestitke, sa željom da Božićne praznike provedu u miru, sreći i blagostanju sa svojim najdražima. S poštovanjem VD direktor Fejzić dr Mersiha spec. pedijatar

Opširnije

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama (Službeni list BH broj:6/92, 8/93 i 13/94), člana 66. stav.1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine FBiH broj 46/10), člana 19. i 22. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i Odluke Upravnog odbora JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj broj 6067/23 od 25.12.2023.godine, raspisuje se K O N

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), člana 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 9/23) i Odluke v.d.direktora broj 6028/23., VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje O G L A S za

Opširnije

ČESTITKA

Povodom nastupajućih novogodišnjih praznika, svim saradnicima, korisnicima zdravstvenih usluga i sugrađanima najsrdačnije želim da predstojeće dane dočekaju i provedu u zdravlju, sreći i blagostanju, zajedno sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. Sretan Božić i Nova 2024. godina! S poštovanjem VD direktor Fejzić dr Mersiha spec. pedijatar

Opširnije

Čestitka povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Poštovani saradnici i korisnici naših usluga, Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine , u ime JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović Izo“ Tešanj i u svoje lično ime, svim korisnicima naših usluga i građanima Općine Tešanj, upućujem iskrene čestitke uz želju da zajedničkim radom doprinesemo jačanju Bosne i Hercegovine. S poštovanjem VD DIREKTOR

Opširnije