Articles posted by Dom Zdravlja Tešanj

ОDLUKU o poništavanju postupka po provedenom Javnom pozivu za nabavku usluga iz Anex-a II

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), Pravilnika o postupku dodjele ugovora usluga iz Anexa II Zakona o Javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br:2/23), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br: 1199/23 od 13.03.2023. godine v.d. direktor donosi

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN ”nabavka uređaja za kalorijsku stimulaciju zrakom”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor

Opširnije

Čestitka povodom 1. marta – Dana nezavisnosti BiH

Poštovani saradnici, partneri i korisnici naših usluga, Prvi mart je poseban dan u historiji Bosne i Hercegovine, dan kada je naša domovina stekla nezavisnost. Danas sa ponosom slavimo ovaj važan događaj, jedan od najvažnijih datuma u historiji države Bosne i Hercegovine, prisjećajući se svih naših građana koji su svojim životima branili nezavisnost i slobodu naše

Opširnije

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Odluke broj 956/23., VD Direktor raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje: oglas za objavu na web-u 27.02.2023

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 03-05-6-204/21 od 20.12.2021., u postupku JN ”gorivo za motorna vozila”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

Čestitka za Božić

Poštovani, Dana 7.1.2022. godine obilježava se pravoslavni Božić. Dragim korisnicima usluga, kolegama te saradnicima koji slave sretno Badnje veče i čestit Božić! Provedite ga u zdravlju, sreći i blagostanju sa svojim najmilijim. Kolektiv JU Dom Zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj. S poštovanjem. VD DIREKTOR Fejzić dr. Mersiha Spec. pedijatar

Opširnije

DRUŽENJE RADNIKA JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ

Dana 23.12.2022.godine (petak), IO Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu JZU Dom zdravlja Tešanj, uz podršku menadžmenta ustanove, organizovao je druženje radnika ustanove. Naime, krajem ove godine, naša ustanova proslavlja 77. godinu postojanja, godinu koju su obilježili izazovi, ali i mnogi uspješni projekti i ostvarenih rezultati. Ovim putem, predstavnici Sindikata i menadžmenta ustanove se

Opširnije

OGLAS za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/16), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7- 2257/22., VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za objavu

Opširnije