O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 2/24) i  Odluke v.d.direktora broj 14-30-2-932/24, VD Direktor Fejzić dr Mersiha, spec.pedijatar, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za obajvu na web-u 24.06.2024.

Share: