JAVNE NABAVKE

Poziv za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku

Poziv za dostavljanje početne(inicijalne) ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku u postupku javne nabavke roba”nabavka lijekova” Poštovani, Pozivamo Vas da dostavite inicijalnuponudu u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku u postupku nabavke roba,”nabavka lijekova”. 1.Ponuda se priprema na jednom od službenih jezika u BiH,na latiničnom ili ćiriličnom pismu.Kod pripreme ponude ponuđač

Opširnije

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br:39/14) “JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” objavljuje informaciju, u skladu sa članom 21. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku roba “nabavka lijekova”. Informaciju možete pogledati ovdje:PREGOVARAČKI20092022

Opširnije

Odluka o poništavanju LOT 1 i LOT 3 u postupku javne nabavke “nabavka lijekova”

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba “nabavke lijekova” po obavještenju o nabavci br. 427-1-1-170-3-22/22, na osnovu člana 24. statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije

ОDLUKUA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” laboratorijskih reagenasa i potrošnog medicinskog materijala”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” laboratorijskih reagenasa potrošnog medicinskog materijala”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo”

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” nabavka opreme za laboratoriju”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” nabavka štampanog kancelarijskog materijala”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT2

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke lijekova, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

Odluka o poništavanju LOT 1 i LOT 3 u postupku javne nabavke “nabavka lijekova”

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba “nabavke lijekova” po obavještenju o nabavci br. 427-1-1-86-3-8/22, na osnovu člana 24. statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije