Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 i LOT 6-potrošni medicinski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 i LOT 6-potrošni medicinski materijal

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 407/23 od 23.01.2023., u postupku JN potrošnog medicinskog materijala, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka LOT 2 i LOT615052023

Share: