Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 70. Stav ( 1) i ( 3) , te člana 21.stav 1. tačke a.), b.) i d.) Zakona o javnim nabavkama BIH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Ponude broj: R-4/22 od 11.11.2022. g. v.d. direktor donosi obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Obavještenje možete pogledati ovdje:obavještenje15112022

Share: