JAVNE NABAVKE

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 03-05-6-204/21 od 20.12.2021., u postupku JN ”gorivo za motorna vozila”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” oprema za očnu ambulantu”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije

POZIV ZA DOSTAVLJENJE PONUDE

Poziv za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova u postupku javne nabavke radova “rekonstrukcija ambulante PM Kalošević”. Poziv možete pogledati ovdje:Poziv11112022

Opširnije

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br:39/14) “JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” objavljuje informaciju, u skladu sa članom 21. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama sljedećem ponuđaču biće upućen poziv za dostavljenje ponude: 1. “Nedjing” doo Tešanj. Informaciju možete pogledati ovdje:Pregovarački11112022

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” lijekova”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača-ampulirani lijekovi

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke” lijekova”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-2042/21 od 20.12.2021.godine, u postupku javne nabavke radova “uređenje prostora za arhivu”, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo”

Opširnije

ОDLUKU o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na preporuku Komisije za JN, u postupku javne nabavke roba„nabavka lijekova“ u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja,na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor donosi ОDLUKU o poništavanju postupka javne

Opširnije