ODLUKA o usvajanju izmjena Plana Javnih nabavki

ODLUKA o usvajanju izmjena Plana Javnih nabavki

Na osnovu člana 19. Statuta JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 10.05.2024. godine donio je ODLUKU o uvajanju izmjena Plana Javnih nabavki. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka o usvajanju izmjene PJN

Share: