Incijativa za pokretanje novog smjera u srednjoj medicinskoj školi Tešanj

Incijativa za pokretanje novog smjera u srednjoj medicinskoj školi Tešanj

Dana 26.11.2015.godine (četvrtak), direktor Srednje tehničke škole, profesor Vahidin Sinanović,  je posjetio JZU Dom zdravlja i Opću bolnicu Tešanj. Cilj posjete je  razgovor o potrebama tržišta rada u zdravstvenom sektoru, te poboljšanju obrazovanja na području općine Tešanj.

Na sastanku je iskazana potreba otvaranja novih smjerova u okviru medicinske škole, među kojim se ističe smjer laboratorijski tehničar. 

JZU Dom zdravlja i Opća bolnica Tešanj su dale saglasnost za otvaranje spomenutog smjera, te obećale izvođenje praktične nastave u laboratorijama, a u skladu sa nastavnim planom i programom počev od 2016/2017. 

 

Share: