AKAZ FBIH u posjeti JZU Dom zdravlja Tešanj

AKAZ FBIH u posjeti JZU Dom zdravlja Tešanj

Dana 26.01.2017.godine (četvrtak), JZU Dom zdravlja Tešanj je posjetila gđa Danijela Ovčina, koja je angažovana ispred Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) FBiH s ciljem facilitacije pri akreditaciji službe.

Gđa Ovčina je obavila razgovor sa direktorom ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrovom i koordinatoricom kvalitete u ustanovi, dr. Salihom Salihbegović, a nakon toga je posjetila ambulante porodične medicine u Kaloševiću, Tešanjci, Trepču i Jelahu. 

Cilj posjete je analiza napretka procesa akreditacije i usvajanja standarda kvalitete u službi porodične medicine Tešanj. 

Naime, nakon okončanja akreditacije Centra za mentalno zdravlje,  JZU Dom zdravlja Tešanj je započela proces akreditacije službe porodične medicine, a u narednom periodu se očekuje usvajanje standarda i normativa u cijeloj ustanovi. 

Share: