Nova edukacija porodičnih timova JZU Dom zdravlja Tešanj

Nova edukacija porodičnih timova JZU Dom zdravlja Tešanj

Protekle sedmice, u sali JZU Dom zdravlja Zenica, održana je sedma edukacija porodičnih timova sa područja Zeničko – dobojskog kantona, a u sklopu projekta “Jačanje i unapređenje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija i kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u BiH”.

Ovaj projekat se realizuje zahvaljujući Švicarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC), Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), u periodu 2013 – 2018. godine. Sve edukacije se vrše u Zenici, a tehničku pomoć i asistenciju pruža Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ). 

Do sada je na spomenutim edukacijama prisustovalo 6 timova porodične medicine Tešanj, a ovaj put ustanovu je predstavljao tim u sastavu: Dr. Mina Salihagić – spec. medicine rada, Halida Mulabećirović – medicinska sestra i Nermina Jusičić – medicinska sestra. 

Do kraja projekta, još 6 timova porodične medicine Tešanj će uzeti učešće u edukativnim sesijama. 

 

Share: