O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/26), člana 4. i 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 9/23) i Odluke v.d.direktora broj 14-30-2-326/24, VD Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje: oglas za obajvu na web-u 15.02.2024.

Share: