Implementacija projekta “Jačanje zdravstvenog sektora”

Implementacija projekta “Jačanje zdravstvenog sektora”

Dana 23.12.2015.godine (srijeda), JZU Dom zdravlja Tešanj je posjetila predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Vildana Doder, koja je izvršila kontrolu implementacije projekta “Jačanje zdravstvenog sektora”.

Naime, projekat “Jačanje zdravstvenog sektora” (HSEP) je  projekat usmjeren na zdravstveni sektor i ima suštinski reformski značaj. Njegov cilj je unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema putem:

  • restrukturiranja i jačanja primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj porodične medicine;
  • jačanja procesa donošenja politika putem razvoja;
  • implementacije sistema monitoringa i ocjenjivanje učinka zdravstvenog sektora, kao i
  • unapređenja kapaciteta za upravljanje zdravstvenim sektorom.

Koordinator i implementator projekta je Federalno ministarstvo zdravstva, koje realizuje sve aktivnosti po najvećim standardima kvalitete i sigurnosti. 

Nakon izvršene kontrole, svi korisnici i Federalno ministarstvo zdravstva će potpisati ugovor o prenosu vlasništva nad nabavljenim stalnim sredstvima tokom projekta. To znači da JZU Dom zdravlja Tešanj, koja  je uključena od samog početka u implementaciju, će dobiti apsulutno pravo nad svim nabavljenim stavkama tokom trajanja projekta. 

Menadžment ustanove je zadovoljan sa saradnjom s Federalnim ministarstvom zdravstva, te iskazuje želju i volju da učestvuje u svim projektima koji imaju za cilj poboljšanje primarne zdravstvene zaštite. 

Share: