Održan 50.stručni sastanak

Održan 50.stručni sastanak

Dana 25.01.2017.godine (srijeda), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, održan je 50. stručni sastanak.

Sastankom je predsjedavao direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov, a prisustovalo je 13 rukovodilaca službi.

Dnevni red je sadržavao:

  1. Izvještaj o radu službi
  2. Aktuelnosti u ustanovi
  3. Razno

U uvodnom dijelu sastanka, rukovodioci službi su prezentirali mjesečne izvještaje, dok je direktor Mudrov prezentirao aktuelnosti u ustanovi.

Naglašene su sljedeće stavke:

  • Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ) je dostavila indikatore kvalitete JZU Dom zdravlja Tešanj.
  • Ustanova realizuje niz aktivnosti u oblasti porodične medicine, a sve u cilju dostizanja kvalitete i sigurnosti u radu, te olakšavanja procesa akreditacije, 
  • U narednom periodu, facilitatorica pri akreditaciji ustanove, gđa Danijela Ovčina će posjetiti ambulante porodične medicine, kako bi bile utvrđene neophodne akcije za poboljšanje.
  • JZU Dom zdravlja Tešanj je obezbijedila nabavku moderno EEG aparata, koji će u narednom periodu početi s radom.
  • U ambulanti Jelah, opremljena je ginekološka služba, u kojoj, svaki radni dan, pacijentice mogu ostvariti usluge PAPA nalaza i UZV snimanja. 
Share: