Posjeta facilitatorice za akreditaciju

Posjeta facilitatorice za akreditaciju

Dana 24.02.2017.godine (petak), u posjeti JZU Dom zdravlja Tešanj, je boravila gđa Danijela Ovčina, koju je angažovala Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), a čiji zadatak je pomoć i facilitacija pri izradi procedura za akreditaciju službi i ustanove.

Tokom posjete, gđa Ovčina je održala sastanak sa direktorom, prim.dr. Hidajet Mudrovom, koordinatoricom kvalitete, dr. Salihom Smailbegović, i višom medicinskom sestrom, gđicom Elmom Topić, sa kojima je razgovarala o prijedlozima poboljšanja rada i osiguranja najvećih standarda kvalitete u službi porodične medicine.

Nakon sastanka, facilitatorica je posjetila Ambulantu Šije i Karadaglije, gdje je upoznala osoblje o procesu certifikacije timova porodične medicine. 

Povodom facilitacije, direktor Mudrov je kazao: “Zahvaljujemo se AKAZ-u i facilitatorici na izvanrednoj i značajnoj pomoći u pripremi naše ustanove za proces akreditacije. Uz njihovu asistenciju i vrijedni rad zaduženog tima, do sada smo kreirali 47 procedura i 5 politika rada. Istim tempom nastavljamo i u budućnosti, te se nadam da ćemo u što skorije vrijeme biti spremni za akreditaciju, prvenstveno, porodične medicine, a nakon toga i drugih službi.” 

 

Share: