Umrežavanje JZU Dom zdravlja i Opće bolnice Tešanj

Umrežavanje JZU Dom zdravlja i Opće bolnice Tešanj

Proteklih dana su finalizirani informatički radovi na povezivanju Pneumoftizološkog dispanzera JZU Dom zdravlja Tešanj i Odjeljenja za RTG/UZV dijagnostiku Opće bolnice Tešanj. Cilj umrežavanja je lakše očitanje nalaza i poboljšanje efikasnosti zdravstvene usluge.

Naime, zahvaljujući ovoj aktivnosti, korisnicima usluga koji obave snimanje pluća u JZU Dom zdravlja Tešanj, neometano i istog trenutka specijalisti u ustanovi i Općoj bolnici Tešanj mogu omogućiti čitanje nalaza, bez čekanja i dugotrajne procedure.
Povodom umrežavanja, v.d. direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim. dr. Hidajet Mudrov je kazao: “Već duži vremenski period naša ustanova ulaže u poboljšanje pneumoftiziološkog dispanzera i RTG dijagnostike, a umrežavanje sa bolnicom predstavlja još jedan korak naprijed u poboljšanju cjelokupne usluge. Naime, prošle godine naša ustanova je investirala u digitalizaciju rendgena sa PACK sistemom, te smo bili prva javna ustanova u okruženju koja je mogla očitati RTG nalaze na računarima unutar ustanove, a sada smo sistem dodatno usavršili i proširili i na Opću bolnicu Tešanj.”

Share: