Potpisivanje Sporazuma o saradnji s mjesnim zajednicama

Potpisivanje Sporazuma o saradnji s mjesnim zajednicama

Dana 28.03.2018.godine, u kabinetu direktora JZU Dom zdravlja Tešanj, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima u organizaciji i održavanju rada mjesnih ambulanata na području MZ Miljanovci – Lončari, Novi Miljanovci i Piljužići.

Sporazume je potpisao direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrov i ovlašteni predstavnici mjesnih zajednica, gdin Fahrudin Omerbašić (Miljanovci – Lončari), Elvir Solo (Piljužići) i Mirnes Durak (Novi Miljanovci).  Sporazumima je regulisano ustupanje prostorija mjesnih zajednica za potrebe organizacije rada ambulanata na period dvije i jednu godinu, kao i sva prava i obaveze ugovornih strana. Naime, MZ Miljanovci – Lončari i Novi Miljanovci će ustupiti svoj vlastiti prostor na period od dvije godine, dok MZ Piljužići na period od jednu godinu.

Povodom potpisivanja ugovora, direktor Mudrov je istaknuo: „Zahvaljujemo se rukovodstvima MZ-a i Općini Tešanj na dugogodišnjoj saradnji i podršci pri organizaciji i pružanju zdravstvenih usluga. U narednom periodu, menadžment JZU Dom zdravlja Tešanj će staviti poseban akcenat na poboljšanje usluga, a planirana je i izgradnja nove područne ambulante na području mjesne zajednice Piljužići. U toku je postupak javne nabavke, a financijsku podršku je pružila i Općina Tešanj.“

Share: