Implementacija e-recepta u općini Tešanj

Implementacija e-recepta u općini Tešanj

Dana 09.04.2018.godine (ponedjeljak), u Sali JZU Dom zdravlja Tešanj, organizovana je edukacija o primjeni e-recepta na području općine Tešanj. Edukaciji su prisustovali predstavnici apoteka, doktori porodične medicine i medicinske sestre/tehničari.

Incijator edukacije je Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, a edukatori su predstavnici firme CUSPIS d.o.o Zagreb, koji su kreirali softversko rješenje projekta.

Edukacija je organizovana u prostorijama centralne zgrade JZU Dom zdravlja Tešanj, ali i u ambulanti Jelah, te će biti organizovana i u zdravstvenim ustanovama iz susjednih općina.

U narednim danima, koordinatori zdravstvenih ustanova i predstavnici ZZO ZDK će posjetiti sve timove porodične medicine, te provjeriti funkcionisanje svakog sistema zasebno. Oni će pratiti implementaciju projekta na području općine Tešanj, te biti na raspolaganju svim timovima u početnoj fazi primjene.

Edukaciji je prisustovao i direktor JZU Dom zdravlja Tešanj,prim.dr. Hidajet Mudrov koji je poželio dobrodošlicu organizatorima, te naglasio zadovoljstvo što je projekat e-recepta u završnoj fazi implementacije na području općine i kantona. Ovo je zasigurno jedan korak naprijed u zdravstvenom sistemu, koji će doprinijeti boljoj usluzi i povezanosti zdravstvenih ustanova/institucija i korisnika usluga.

Share: