Održan 64.stručni sastanak

Održan 64.stručni sastanak

Dana 01.06.2018.godine (petak), u sali za sastanke održan je 64.stručni sastanak. Sastankom je predsjedavao direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrov koji je i predložio sljedeći dnevni red:

  1. Mjesečni izvještaji rada
  2. Aktuelnosti u ustanovi
  3. Razno

Na sastanku je prisustovalo 10 rukovodilaca službi, koji su predstavili mjesečne izvještaje službi, dok je direktor predstavio izvještaj o radu ustanove u 2017.godini. Tokom prezentacija naglašeno je sljedeće:

  • JZU Dom zdravlja Tešanj je započela proces informatizacije i uvođenje e-recepta. Slično kao i u drugim domovima zdravlja, timovi porodične medicine se susreću s određenim tehničkim problemima, ali će uskoro biti svi otklonjeni.
  • Protekle sedmice, facilitatorica AKAZ FBIH je posjetila ambulantu Jelah. Facilitacija porodične medicine je u finalnoj fazi, te se u narednom periodu očekuje pripreme za akreditaciju iste.
  • U saradnji sa Općinom Tešanj, ustanova je započela izgradnju nove ambulante u Piljužićima. Početkom aprila potpisan je ugovor o saradnji pri I fazi izgradnje, a proteklih dana i ugovor o II fazi izgradnje. Do kraja godine se očekuje finalizacija cijelog projekta izgradnje.

Donesen je sljedeći zaključak:

Svi timovi JZU Dom zdravlja Tešanj će aktivno raditi na poboljšanju efikasnosti i efektivnosti u radu, te osiguranju najbolje zdravstvene zaštite na području općine Tešanj.

Share: