ODRŽANA STRUČNA PREDAVANJA U ORGANIZACIJI FARMACEUTSKIH KOMPANIJA

ODRŽANA STRUČNA PREDAVANJA U ORGANIZACIJI FARMACEUTSKIH KOMPANIJA

U protekloj sedmici u Sali za predavanja naše ustanove održana su stručna predavanja u saradnji farmaceutskih kompanija i Dom zdravlja Tešanj.
U organizaciji farmaceutske kompanije Krka održano je predavanje na temu “Valsacor/Valsacombi: efikasna kontrola KP&KV zaštita”, a predavač je bio Dujsić dr Amir spec. interne medicine.
U organizaciji Abela Pharm održana su predavanja na temu “Značaj crijevne flore-mikrobiote-za zdravlje mikroorganizama”, predavač prim.Mr.Sci. Drljević dr Ednan-spec. infektologije iz Kantonalne bolnice Zenica, te “Sezona respiratornih infekcija-kako pomoći”, predavač mr.ph. Džemal Jusović iz Abela Pharm

Share: