Iftar za uposlenike JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj

Iftar za uposlenike JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj

Dana 11.05.2019.(subota) povodom Međunarodnog dana sestrinstva JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj u restoranu “Central” Tešanj je organizovala iftar za sve svoje uposlenike. Iftaru su pored sadašnjih uposlenika prisustvovali i penzioneri JZU Dom zdravlja Tešanj.

Share: