ODRŽAN STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA KARDIOLOGA U BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

ODRŽAN STRUČNI SASTANAK UDRUŽENJA KARDIOLOGA U BIH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Dana 08.06.2019 godine u Tešnju je održan XXXVIII Stručni sastanak udruženja kardiologa u BIH. Stručni sastanak je organizovan zajednički od strane Udruženja kardiologa u BIH i JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj. Predavači su bili vodeći stručnjaci u BIH iz oblasti kardiologije, a gost predavač je bio prim.dr.Danijel Planinc iz KBC Sestre milosrdnice iz Zagreba. Skup je bio odlično posjećen i organizovan na visokom nivou, a organizaciji najbolje govore riječi predsjednice Udruženja kardiologa u BIH, prof.dr.Zumrete Kušljugić: ” Ovo je jedan od najbolje organiziranih stručnih sastanaka kardiologa u BIH u proteklih 20 godina, a čestitke prvenstveno zaslužuju Dom zdravlja Tešanj i direktor dr.Amir Dujsić”. Na otvaranju stručnog sastanka se obratio i načelnik Općine Tešanj gdin.Suad Huskić, a treba naglasiti da je Općina Tešanj bila jedan od sponzora i podrška organizaciji ovog stručnog sastanka. Nakon završetka stručnih predavanja, učesnici su zajednički obišli stari dio Tešnja, te posjetili Gradinu i Eminagića konak.

Share: