U JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj održan BLS/AED kurs za 80 ljekara, medicinskih tehničara i vozača sanitetskih vozila

U JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj održan BLS/AED kurs za 80 ljekara, medicinskih tehničara i vozača sanitetskih vozila

U organizaciji Centra za edukaciju hitne medicinske pomoći “Prim.dr Silva Rizvanbegović” Sarajevo, dana 15. i 16. juna 2019. godine u prostorijama Doma zdravlja Tešanj, održan je BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) kurs. Kurs su pohađali ljekari, medicinski tehničari i vozači sanitetskih vozila iz Doma zdravlja Maglaj, Doma zdravlja Usora, Poliklinike sa dnevnom bolnicom Doboj Jug, Opće bolnice Tešanj i Doma zdravlja Tešanj, a kursu je prisustvovalo ukupno 80 polaznika.
Saradnja između Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i naše ustanove započela je u aprilu 2019. godine kada je naših 20 uposlenika pohađalo BLS/AED kurs u Sarajevu.
Zbog velike zainteresovanosti zdravstvenih ustanova sa našeg područja za ovaj kurs, na molbu v.d.direktora naše ustanove dr.Amira Dujsića, Centar za edukaciju hitne medicinske pomoći „Prim.dr. Silva Ruzvanbegović“ Sarajevo je pristao da obavi dvodnevni kurs u prostorijama naše ustanove.
Treba naglasiti da od 1987 godine od kada postoji taj Centar za edukaciju, BLS/AED kurs nikada nisu održali van svoje zgrade, a sada su pristali prvenstveno zbog dugogodišnje saradnje između sadašnjih vodećih ljudi ustanova, dr.Adema Zalihića i dr.Amira Dujsića.
BLS/AED kurs predstavlja obuku i usvajanje vještina neophodnih za osnovno održavanje života, tj. vještačko disanje i masažu srca sa primjenom AED-a, zbrinjavanje osoba bez svijesti, način rješavanja opstrukcije disajnog puta, krvarenje i zaustavljanje krvarenja, prvu pomoć kod povrijeđenog, tj. upoznavanje sa svim vrstama povreda i njihovo zbrinjavanje na nivou prve pomoći.
Predavači su bili ljekari i medicinski tehničari iz Centra za edukaciju hitne medicinske pomoći “Prim.dr Silva Rizvanbegović” Sarajevo, koji iz sebe imaju dugogodišnje iskustvo u ovom vidu edukacije. Nakon uspješno završene edukacije zaposlenicima su uručeni BLS/AED certifikati.
Sa ovim se nastavlja provođenje cilja o kontinuiranoj edukaciji uposlenika naše ustanove, kao jednog od glavnih ciljeva menadžmenta Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, a priliku za edukaciju su imali i uposlenici ostalih zdravstvenih ustanova sa našeg područja.

Share: