Kardiološka ambulanta – organizacija rada i cjenovnik usluga (obavijest za pacijente)

Kardiološka ambulanta – organizacija rada i cjenovnik usluga (obavijest za pacijente)

Odlukom Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Tešanj od 29.05.2019 godine pod brojem 2139/19 usvojen je Cjenovnik usluga u Kardiološkoj ambulanti naše ustanove:
1. Prvi pregled subspecijaliste kardiologa – 25,00 KM
2. Kontrolni pregled subspecijaliste kardiologa – 15,00 KM
3. Transtorakalni ehokardiografski pregled (UZ srca) – 25,00 KM
4. 24-satni EKG Holter monitoring – 40,00 KM
5. 24-satni Holter monitoring krvnog pritiska – 40,00 KM
6. Ergometrijski test – 50,00 KM
Od 01.07.2019 godine u Kardiološkoj ambulanti JZU Dom zdravlja Tešanj svakodnevno će usluge iz oblasti kardiologije pružati dr.Amir Dujsić, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog.
Naručivanje za pregled sa može izvršiti putem telefona 032/650-677,lokal 116 ili direktno u Kardiološkoj ambulanti, a za naručivanje je potrebna uputnica od strane porodičnog ljekara.

Share: