SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu Odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona, rad ugovornih porodičnih doktora u ambulanti PZU “Medicus” Jelah se nastavlja do 31.12.2019.godine
Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i PZU “Medicus” Jelah na zajedničkom sastanku održanom 01.10.2019.godine u Tešnju su se obavezali da će u narednom period ispoštovati i provesti sve zaključke sa sastanka, te će se do 31.12.2019.godine od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja donijeti konačna odluka o daljem radu ugovornih porodičnih doktora u ambulanti PZU “Medicus” Jelah.
O daljim aktivnostima na rješavanju statusnih pitanja ugovornih porodičnih doktora javnost će biti pravovremeno informisana.

Saopštenje za javnost će biti objavljeno u sredstvima javnog informisanja i web portalima JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj i PZU “Medicus” Jelah.

VD D I R E K T O R
Dujsić dr Amir
specijalista internista;subspec.kardiolog

Share: