10.10. – Svjetski dan mentalnog zdravlja

10.10. – Svjetski dan mentalnog zdravlja

Povodom 10.10. Svjetskog dana mentalnog zdravlja korisnici i članovi tima Centra za mentalno zdravlje Tešanj su skromno obilježili taj dan. U službi je bio dan “otvorenih vrata”, postavljena je izložba radova korisnika sa okupacione terapije , vršena podjela promotivnog mterijala Centra, te letaka, priručnika o depresiji, prevenciji mentalnih oboljenja, suicida i sl.
Jedan broj korisnika s čalnovima tima prošetali su gradom, postavili štand i dijelili promotivni materijal i letke.
U sklopu obilježavanja navedenog datuma, 17.10.2019. godine planirana je ekskurzija sa korisnicima Centra na Visočke piramide.

Share: