Održano stručno predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije KRKA

Održano stručno predavanje u organizaciji farmaceutske kompanije KRKA

Dana 24.10.2019.godine u Sali za predavanja naše ustanove održano je stručno predavanje u saradnji farmaceutske kompanije i Dom zdravlja Tešanj. U organizaciji farmaceutske kompanije Krka održano je predavanje na temu: “Vaskularna dob kao mjera zdravlja”. Predavač je bila ljekar Doma zdravlja Tešanj dr. Saliha Smailbegović, specijalista porodične medicine.

Share: