OBAVIJEST PACIJENTIMA

OBAVIJEST PACIJENTIMA

Od danas odlukom Operativnog tima DZ Tešanj zbog nepovoljne epidemiološke situacije, u cilju smanjivanja kontakta između stanovništva i sa namjerom sprečavanja daljeg širenja virusa, na snazi je novi režim pružanja usluga našim korisnicima.
Ambulanta Jelah će raditi svakim radnim danom u periodu od 07 do 17 sati i usluge pregleda će u njoj dobijati pacijenti iz ambulanti Jelah, Kalošević, Miljanovci Novi, Miljanovci Lončari i Piljužići, a pacijenti sa tog područja putem telefona 032/663-716 mogu dobiti ostale usluge, propisivanje redovne terapije. Ambulanta Tešanjka će raditi svakog radnog dana u periodu od 07 do 17 sati i usluge pregleda će u njoj dobijati pacijenti iz ambulanti, Tešanjka, Šije i Trepče, a pacijenti sa tog područja putem telefona 032/662-455 mogu dobiti ostale usluge, propisivanje redovne terapije.
Pacijenti iz svih ostalih ambulanti usluge pregleda će dobijati u Tešnju, a prvi kontakt je kroz Trijažni centar ispred Službe hitne medicinske pomoći. SHMP i ostale raspoložive ambulante porodične medicine u Tešnju u narednom periodu će raditi sa pojačanim medicinskim ekipama. Pacijenti sa tog područja putem telefona 032/650-052 mogu dobiti ostale usluge, propisivanje redovne terapije. Propisivanje terapije za pacijente ambulante Karadaglije vršit će se u ambulanti porodične medicine u Tešanju putem telefona 032/650-052. Treapija za pacijente iz timova Medakovo , Džemilić Planje i Mekiš, TIM 5 i 6, propisivat će se kontaktom na telefon 652-055.
Mole se pacijenti kod naručivanja za propisivanje terapije da obavezno uz ime i prezime pripreme Jedinstveni matični broj uz naznaku tima kojem pripadaju.
Od 24.03.2020 godine pa do daljnjeg svoje usluge neće pružati Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Od 23.03.2020 god. u ambulanti Tešanjka se pružaju stomatološke usluge, pregledi i hitne intervencije, za sve stanovnike općine Tešanj. Radno vrijeme stomatološke ambulante od ponedjeljka do petka će biti od 07 do 17 sati, a subotom i nedjeljom od 07 do 13 sati.

Share: